Zelfstudie – Voet

Waar is het reflexzone op gebaseerd

Reflexzone op de voet is gebaseerd op een projectie van het lichaam op de voet. Maar wat kan je er voor je zelf mee?

deze pagina is in ontwikkeling