Behandelovereenkomst

In de praktijk hanteer ik diverse behandelovereenkomsten:

 1. cliënten zonder beperking
 2. cliënten met een verstandelijke beperking
 3. clienten minderjarig

1. Cliënt          
Dhr./mevr.:                                                                                                  
Straat:
Postcode Woonplaats:

Behandelovereenkomst Reflexzonetherapie

Om te voldoen aan wet en regelgeving moet ik vastleggen wat ik met de cliënt afspreek over de behandeling. Hiervoor is deze overeenkomst bedoeld. Door ondertekenen gaat u, als wettelijk vertegenwoordiger, hiermee akkoord.

Ik heb u geïnformeerd over de aard van de behandeling, de duur van de behandeling en de privacy regels zoals die ook zijn te vinden op mijn website https://www.aliebruinsreflexzone.nl

De Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) bevat de regelgeving voor zowel cliënten als therapeuten. Op basis van de WGBO is deze behandelovereenkomst opgesteld. In de WGBO is onder meer geregeld:

 • recht op informatie
 • vereiste toestemming voor minderjarigen/ mensen met een wettelijke vertegenwoordiger
 • recht op inzage in dit dossier;
 • geheimhouding van cliënten gegevens.

Algemene bepalingen:

 • Deze behandelovereenkomst is opgesteld aan de: hand van de richtlijnen van de Vereniging Nederlandse Vereniging van Reflexzone Therpeuten (VNRT)
 • Uw therapeut is opgeleid volgens de eisen van de VNRT en voldoet aan de bij- en nascholingverplichtingen
 • De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van € 60,00 per behandeling.
 • Indien de cliënt de afspraak minimaal 24 uur van te voren annuleert, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
 • Ik ben geregistreerd bij VNRT met registratienummer: 111903
 • Ik conformeer mij aan het klacht en tuchtrecht van de VNRT, alsmede aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
 • Op de website vindt u meer informatie  

Bergen op Zoom, d.d.

Naam:

Handtekening client                         Handtekening Alie Bruins Reflexzone

2. Cliënt
Dhr./mevr.:                                                                                                  
Straat:
Postcode Woonplaats:

Behandelovereenkomst Reflexzonetherapie voor mensen met een verstandelijke beperking

Om te voldoen aan wet en regelgeving moet ik vastleggen wat ik met de cliënt afspreek over de behandeling. Hiervoor is deze overeenkomst bedoeld. Door ondertekenen gaat u, als wettelijk vertegenwoordiger, hiermee akkoord.

Ik heb u geïnformeerd over de aard van de behandeling, de duur van de behandeling en de privacy regels zoals die ook zijn te vinden op mijn website https://www.aliebruinsreflexzone.nl

De Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) bevat de regelgeving voor zowel cliënten als therapeuten. Op basis van de WGBO is deze behandelovereenkomst opgesteld. In de WGBO is onder meer geregeld:

 • recht op informatie
 • vereiste toestemming voor minderjarigen/ mensen met een wettelijke vertegenwoordiger
 • recht op inzage in dit dossier;
 • geheimhouding van cliënten gegevens.

Algemene bepalingen:

 • Deze behandelovereenkomst is opgesteld aan de: hand van de richtlijnen van de Vereniging Nederlandse Vereniging van Reflexzone Therpeuten (VNRT)
 • Uw therapeut is opgeleid volgens de eisen van de VNRT en voldoet aan de bij- en nascholingverplichtingen
 • De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van € 40,00 per maand.
 • Indien de cliënt de afspraak minimaal 24 uur van te voren annuleert, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
 • Ik ben geregistreerd bij VNRT met registratienummer: 111903
 • Ik conformeer mij aan het klacht en tuchtrecht van de VNRT, alsmede aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
 • Op de website vindt u meer informatie  

Bergen op Zoom, d.d.

Naam:

Handtekening client Handtekening Alie Bruins Reflexzone Wettelijke vertegenwoordiger 

3.Cliënt                                                                                                                                   

Dhr./mevr.:                                                                                                       
Straat:
Postcode Woonplaats:

Behandelovereenkomst Reflexzonetherapie voor minderjarigen

Om te voldoen aan wet en regelgeving moet ik vastleggen wat ik met de cliënt afspreek over de behandeling. Hiervoor is deze overeenkomst bedoeld. Door ondertekenen gaat u, als wettelijk vertegenwoordiger, hiermee akkoord.

Ik heb u geïnformeerd over de aard van de behandeling, de duur van de behandeling en de privacy regels zoals die ook zijn te vinden op mijn website https://www.aliebruinsreflexzone.nl

De Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) bevat de regelgeving voor zowel cliënten als therapeuten. Op basis van de WGBO is deze behandelovereenkomst opgesteld. In de WGBO is onder meer geregeld:

 • recht op informatie
 • vereiste toestemming voor minderjarigen/ mensen met een wettelijke vertegenwoordiger
 • recht op inzage in dit dossier;
 • geheimhouding van cliënten gegevens.

Algemene bepalingen:

 • Deze behandelovereenkomst is opgesteld aan de: hand van de richtlijnen van de Vereniging Nederlandse Vereniging van Reflexzone Therpeuten (VNRT)
 • Uw therapeut is opgeleid volgens de eisen van de VNRT en voldoet aan de bij- en nascholingverplichtingen
 • De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van € 40,00 per behandeling.
 • Indien de cliënt de afspraak minimaal 24 uur van te voren annuleert, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
 • Ik ben geregistreerd bij VNRT met registratienummer: 111903
 • Ik conformeer mij aan het klacht en tuchtrecht van de VNRT, alsmede aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
 • Op de website vindt u meer informatie  

Bergen op Zoom, d.d.

Naam:

Handtekening ouder:                         Handtekening Alie Bruins Reflexzone