Reflexzonetherapie en Blokkades oplossen

In mijn een van mijn eerste blogs gaf ik 3 tips om dagelijks pijn te verminderen. Daarna ben ik dieper ingegaan op ontspanning en hoe je het zelfgenezend vermogen aanspreekt. Blijft er één tip over:  los de blokkades op.

Wat zijn blokkades?

In de blog zet je lichaam aan het werk vertelde ik over het zelfgenezend vermogen en dat dit vermogen ons lichaam kan herstellen en genezen. Alles wat dit vermogen ondermijnd kan je zien als een blokkade:

  1. het ongezonde voedsel dat je eet of de inefficiënte ademhaling die je jezelf hebt aangeleerd,
  2. verdrietige gevoelens die je opzij zet omdat ze teveel pijn doen,
  3. de negatieve gedachtes waardoor je negatief in het leven staat in plaats van positief,
  4. er alleen voor staan, gevoelens van eenzaamheid en geen oplossing zoeken,
  5. je nergens voor interesseren, de zin het leven niet zien en daar niets in veranderen.

Alles is in beweging in je lichaam: bloed, zenuwen, gevoelens, gedachtes, liefde en passie. Als daar een proces tegenin gaat blokkeert dat de beweging.

De 5 punten die ik hierboven aangaf zijn de volgende 5 niveaus waar een blokkade kan ontstaan:

  1. Lichamelijk
  2. Gevoel
  3. Denk
  4. Relaties
  5. Ziel

Tot en met punt 3 is het allemaal nog wel te volgen voor de meesten onder ons. Na de lezing van Henk Fransen heb ik dit getracht uit te leggen aan diverse mensen en bij punt 4 trokken de meeste mensen een vertwijfelend gezicht en bij punt 5 waren ze weg. Men had moeite met het woord ‘ziel’. Totdat ik hen vroeg of er verschil was met een bezield persoon en een onbezield persoon… Tja, die is zo duidelijk als wat. Ik ga hetgeen wat Henk en Arnoud Visscher hebben geschreven niet herhalen. Lees hun E-Book daar staat het veel beter in dan ik ooit kan herhalen.

Henk heeft veel ervaring met kanker patiënten. De 5 niveaus gelden voor iedereen. Worden er behoeften op een of meerdere niveaus niet vervuld dan kan je daar last van krijgen: je wordt ziek of depressief of … vul maar in.

Als er een blokkade ontstaat in een rivier, dan gaat het water er omheen. Kan dat niet dan zal het water niveau voor de blokkade gaan stijgen net zolang tot dat de blokkade bezwijkt of het water er overheen gaat. En zo gaat dat ook in ons lichaam en leven.

Waar past reflexzone in dit plaatje?

Een docente vroeg ons studenten aan het begin van het laatste jaar: wat doet nou reflexzone therapie? Allerlei antwoorden vlogen door de klas. Waarop de docente zei: Reflexzone zet alle processen in beweging.

Deze zin gebruik ik regelmatig. Alle processen! Ik neem dit zeer letterlijk en heel erg breed. Op alle niveaus hierboven beschreven zet reflexzone een beweging in gang. Wel een kanttekening: je zal dit niet a la minute merken.
Heb jij een zeer acuut lichamelijk probleem dan ben je nog niet toe aan een bezielende oplossing. Dan zal toch eerst het lichamelijke probleem opgepakt moeten worden door het zelfgenezend vermogen of te wel de ‘innerlijke dokter’ zoals Hanne Marquardt dat zo mooi zegt.

Met andere woorden: alles op z’n tijd!

Hoe herken jij blokkades en hoe los jij deze op?

Noem in het commentaarveld hieronder hoe jij blokkades aanpakt en vertel: heeft het geholpen?

Als dit artikel interessant is voor mensen in jouw familie, vrienden of kennissenkring, wil je het dan ‘delen’ door op één van de social media knoppen hieronder te klikken?